Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXX/193/2017
z dnia 09 października 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2017-2020
25.10.2017 więcej
Uchwała XXX/192/2017
z dnia 09 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie na
2017 rok
25.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXX/191/2017
UCHWAŁA NR XXX/191/2017
25.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXX/190/2017
UCHWAŁA NR XXX/190/2017
25.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXX/189/2017
UCHWAŁA NR XXXX/189/2017
25.10.2017 więcej
Uchwała Nr XXIX/188/2017
z dnia 06 września 2017r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2020
24.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXIX/187/2017
z dnia 06 września 2017r. w sprawie zmian w budżecie na 2017
rok
24.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXIX/186/2017
z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Gminy Dziemiany
24.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXIX/185/2017
z dnia 6 września 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Gminie Brusy
24.10.2017 więcej
UCHWAŁA NR XXIX/184/2017
z dnia 6 września 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla OSP w
Palczewie
24.10.2017 więcej