2017-10-23

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zgodnie z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 1817 z późn. zm.)  Wójt Gminy Ostaszewo ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGOw 2017 r. (nr ogłoszenia 2/2017)

Załączniki

  ogłoszenie_2_2017_wyniki.pdf 279,19 KB (pdf) szczegóły pobierz